Målning av Lusthus i Örebro Län

EBL Måleri utför målning av lusthuset Wilhelmina

Wilhelmina-Templet. Besiktigat, klart och godkänt via Örebro Läns Museum och Yxe Herrgård.

Målare på EBL Måleri har genomfört en målning av lusthuset/tempel Wilhelmina som ligger vid Yxe Herrgård i Lindesberg, Örebro Län. Här har vi skrapat och slipat ned all lös färg till ett fast underlag, därefter har vi målat i tre lager med linoljefärg från Engwall o Claesson.

Sammandrag:

Här är ett kort sammandrag från rapporten för antikvarisk medverkan: Örebro Läns Museum.

”Kärt barn har många namn så även templet vid Yxe Herrgård. Lusthuset Wilhelmina, ekotemplet Wilhelmina eller Wilhelmina-templet. Nu ligget det nyrenoverat som en pärla på sin kulle vid Yxe Herrgård

Uppfördes 1815-1825

Templet uppfördes någon gång mellan åren 1815-1825 och är ett tidstypiskt inslag i den engelskt influerade parken. Templen hade ofta funktionen som ett uterum för umgänge och måltider i det fria och som ett vackert blickfång i parken

Sommar 2021

Under sommaren 2021 har byggnaden renoverats. Hälften av bärande kolonner hade så kraftiga rötskador att de var tvungna att ersättas med nya. Hela byggnaden var i behov av målning och sockelns puts var i behov av lagning och avfärgning. I nordiska museets herrgårdsinventering från 1927 kan man läsa att templet var målat i vitt och grått. Denna färgsättning är troligtvis templets ursprungliga färgsättning då man vid tiden ville efterlikna antikens tempel i Carrara marmor. I renoveringsarbetet har man nu återskapat templets ursprungliga färgsättning i grått o vitt.

Arbetet har slutförts på ett hantverksmässigt väl godkänt sätt.”

Välkommen att kontakta oss


Kontakta oss

Frågor och Prisförslag


    Telefon: 0722-45 50 30

    E-post: info@eblmaleri.se

    Adress: Box 38, 713 21 Nora

    Senaste projekt