Industrimålning Reningsverket Nora

Industrimålning

Industrimålning av nya reningsverket i Nora

Här har vi på EBL Måleri fått i uppdrag att utföra en industrimålning i det nya reningsverket som byggts i Nora kommun. Ett roligt och spännande projekt som pågått i två etapper. Allt från betongväggar/tak till gipsväggar/tak har spacklats och målats, vi har även målat betongklackar som har gjutits upp emot maskinerna. Vi har gjort rent ytor som skall målas och som ni ser på bilderna lite längre ner så har det även varit en hel del saker att täcka in. Vi har maskerat och plastat in alla rör, kablar, ventilationstrummor mm, så att de inte förekommer nån färg på dom delarna.

Vi har målat alla betong och gipsytor med en färg från Caparol i kulör S0502-Y. Det har varit båda stora och små utrymmen men efter lite räknande så har vi kommit fram till att hela 562,5L vit färg har rullats ut på väggar och tak!


Bilder innan målning

Här nedan ser vi ett par bilder innan industrimålning påbörjats.


Bilder efter målning

Och här ser vi ett par bilder när industrimålning har slutförts. Väldigt mycket ljusare och trevligare miljö att vistas i när alla betong och gipsytor fått sig lite färg!

Vilken färg har vi använt?

Vi har under denna industrimålning använt färgen Capadin 4 från caparol som är en hög täckande helmatt färg baserad på akrylatlatex, med hög täckkraft för ny- och ommålning av väggar och tak inomhus. Den är lämplig att använda på betong, gipsskivor, väv, mm, går även att måla på tidigare målade ytor. Den målas en eller två gånger beroende på underlagets beskaffenhets, nya ytor bör alltid målas två gånger. Före målning ska ytorna vara torra, fasta och väl rengjorde från smuts och fett.


Såhär skriver Nora kommun på sin hemsida:

Gamla reningsverket

Det nuvarande reningsverket byggdes i slutet på 1950-talet. I takt med tillväxten och ökade krav på avloppsrening har anläggningen byggts till och bytts ut till att bli den anläggning som finns idag och som betjänar Nora tätort, Gyttorp, Ås, Lejonbacken, Alntorp mm.
Nuvarande reningsverk har renoverats vid flera tillfällen. Betongkonstruktionerna är slitna och bassängblocken har sättningar. Betongen i den nuvarande anläggningen börjar bli sliten och ett av bassängblocken har börjat sjunka och lutar med flera centimeter.
Det stora slitaget på konstruktionerna gör att fler renoveringar inte längre är ekonomiskt försvarbara.

Beslut i kommunfullmäktige

För att Nora kommun ska kunna växa och fler områden kunna anslutas till den kommunala avloppsreningen samtidigt som Hagbyåns och Norasjöns vattenkvalitet är fortsatt hög beslutade Nora kommunfullmäktige i december 2019 om byggande av nytt reningsverk och avsatte 152 miljoner kr. Nora kommun är uppdragsgivare för byggandet och finansieringen sker genom taxor och avgifter knutna till vatten och avlopp. Nora kommun har gett Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i uppdrag att genomföra byggnationen och även ta hand om den kommande driften.

Nya reningsverket

Efter en förstudie beslutade man att bygga ett nytt reningsverk på samma fastighet, intill det befintliga verket. På så sätt kan man hålla det gamla reningsverket igång ända tills det nya kan tas i drift. Alla delar kommer att bytas ut förutom rötkammaren som kommer att renoveras.
Det gamla verket har öppna bassänger men det nya kommer att ha en överbyggnad som kommer förbättra arbetsmiljön avsevärt. Det kommer även bidra till bättre klimat runt reningsverket. Tak på alla delar minskar problem med lukt- och buller.
Arbetet kommer att pågå under hela år 2021 och beräknas bli färdigt till sommaren 2022.

Uppstart

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen leder arbetet med ElvaAB i Örebro som sammanhållande. Projektet drivs som ett partneringsprojekt, där lokala företag från främst Nora och Örebro finns med i arbetet. En arbetsgrupp med alla nödvändiga kompetenser har under det gångna året projekterat det nya verket och upphandlat ett byggföretag som nu kommer att genomföra bygget.


Industrimålning

Har ni en industri som behöver genomgå någon typ av renovering eller industrimålning? Vi hjälper er att hitta lösningar och tar fram alternativ som passar eran situation och önskemål på bästa möjliga sätt. Välkommen att kontakta oss på EBL Måleri!

Kontakta oss

Frågor och Prisförslag


    Telefon: 0722-45 50 30

    E-post: info@eblmaleri.se

    Adress: Box 38, 713 21 Nora